MATERSKÁ ŠKOLA VESELÉ SLNIEČKO


Adresa: Novoť 315, 02955 Novoť

IČO: 50981188

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3656000000005587967001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)