MAMO n. o.


Adresa: Turčiansky Peter 113, 038 41 Turčiansky Peter

IČO: 50978675

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9802000000003857058459 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)