Malinová n.o.


Adresa: M.R. Štefánika 167/4, 95618 Bošany

IČO: 45747687

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5509000000005110964321 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)