Ľudová mládež


Adresa: Starohorská 6160/45, 97411 Banská Bystrica

IČO: 50603639

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9775000000004024591544 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)