Liga proti reumatizmu na Slovensku – Miestna pobočka Čadca


Adresa: Krásno nad Kysucou 1303, 02302 Krásno nad Kysucou

IČO: 318221420019

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7509000000005133933173 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)