Kysucký šport, o. z.


Adresa: Námestie Slobody 1016/6, 02201 Čadca

E-mail: tomas.urbanik@gmail.com

IČO: 50849956

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6711110000001536062001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)