Kynologický klub Tomášov


Adresa: Hlavná 264/5, 900 44 Tomášov

IČO: 30793688

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4975000000004023600680 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)