Kynologické Centrum Veľké Leváre


Adresa: Zámočnícka 156, 90873 Veľké Leváre

IČO: 50751212

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5111110000001533003006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)