Kynologická záchranná brigáda Považská Bystrica


Adresa: Športovcov 2114/50, 01701 Považská Bystrica

IČO: 424080320006

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8911110000001469041007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)