Kraso Alexandra o.z.


Adresa: Viničná 26, 900 26 Slovenský Grob

IČO: 50736388

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4411110000001422120007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)