Kostitrasy cyklistický tím


Adresa: Stará Huta 9, 96801 Nová Baňa

IČO: 42395852

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5302000000003521058156 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)