Klub Športu pre všetkých pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Adresa: Národná 12, 97401 Banská Bystrica

IČO: 51227681

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7109000000005140913074 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)