Klub šermu Snina


Adresa: Palárikova 1634/33, 069 01 Snina

IČO: 31945414

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4809000000000086919578 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)