Jazdecký klub Equida


Adresa: Ulica Ľ. Ondrejova 843/8, 97101 Prievidza

IČO: 51019027

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6956000000009086000001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)