Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n.o.


Adresa: Národná 805/18, 01001 Žilina

IČO: 51169541

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2711110000001464445002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)