Halúzka


Adresa: Nižná Olšava 61, 090 32 Nižná Olšava

IČO: 50809342

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3956000000002573826001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)