GreTa n.o.


Adresa: Udavské 332, 06731 Udavské

IČO: 50346946

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5302000000003974969753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)