GERIA, n.o.


Adresa: Zbojné 89, 06713 Zbojné

IČO: 50687018

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0409000000005141373866 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)