FBC Dolný Hričov


Adresa: Námestie gen. M. R. Štefánika 898/3, 010 01 Žilina

IČO: 50946307

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1311000000002946042075 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)