Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Ľudovíta Čuláka 1766/5B, 949 01 Nitra

IČO: 51237741

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7402000000004039892251 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!