Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.


Adresa: Ľudovíta Čuláka 1766/5B, 949 01 Nitra

IČO: 51237741

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7402000000004039892251 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)