ESCEČKO Prešov, o.z.


Adresa: Kúpeľná 14446/3A, 08001 Prešov

IČO: 51187795

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6011110000001467959009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)