EMULIENKA o.z.


Adresa: Slovenského národného povst 73/10, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 51242443

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2611000000002943059285 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)