Eduterra o. z.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Eduterra o. z., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Eduterra o. z. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 60, 5351 Hrišovce

IČO: 51019396

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3683300000002801325883 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!