Eduterra o.z.


Adresa: Hrišovce 60, 05351 Hrišovce

IČO: 51019396

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3683300000002801325883 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)