EDELIN


Adresa: Odorín 65, 053 22 Odorín

IČO: 51192268

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2952000000000017810771 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)