DUKLA DESTINATION n.o.


Adresa: Ul. Sovietskych hrdinov 165, 08901 Svidník

IČO: 45747504

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5356000000009877937001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)