Domus, n.o.


Adresa: Ďatelinná ulica 544/8, 93021 Jahodná

E-mail: domus.jahodna@gmail.com

IČO: 50425421

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4009000000005141084837 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)