Tajnička


Adresa: Tajovského 41/9, 036 01 Martin

IČO: 51041758

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8702000000004043909757 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)