Dobrovoľný hasičský zbor Zbrojníky


Adresa: 166, 935 55 Zbrojníky

IČO: 001774747244

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8452000000000017823943 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)