Dobrovoľný hasičský zbor Tehla


Adresa: Tehla 82, 93535 Tehla

IČO: 001774747234

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0452000000000017825674 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)