Dobrovoľný hasičský zbor Rybany


Adresa: Rybany, 95636 Rybany

IČO: 001774741307

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3275000000004026351421 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)