Dobrovoľný hasičský zbor Liptovský Peter


Adresa: Liptovský Peter 76, 03301 Liptovský Peter

IČO: 001774743334

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0675000000004025192254 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)