Dobrovoľný hasičský zbor Jasenie


Adresa: Jasenie, 97675 Jasenie

IČO: 001774744108

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4675000000004025493495 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)