Dobrovoľný hasičský zbor Diaková


Adresa: Diaková, 03802 Diaková

IČO: 001774743410

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2475000000004026541006 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)