Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec


Adresa: Hlavná 86, 946 17 Brestovec

IČO: 001774742214

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2152000000000015187162 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)