DHZ Devičie


Adresa: Devičie 60, 96265 Devičie

IČO: 51246066

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5909000000005142876764 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)