DEŤÚRKOVO n.o.


Adresa: Čapajevova 11, 08001 Prešov

IČO: 50700375

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7311000000002946038279 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)