Dom sv. Jozefa - Centrum pre deti a rodiny


Adresa: Jašíková 219, 02354 Turzovka

IČO: 37909151

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8702000000001940170653 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)