DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n. o.


Adresa: Na kopci 627/35, 01001 Žilina

IČO: 51053705

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8411000000002948043653 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)