DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n. o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Na kopci 627/35, 1001 Žilina

IČO: 51053705

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8411000000002948043653 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!