detské centrum SMILE


Adresa: Plavecký Štvrtok 697, 90068 Plavecký Štvrtok

IČO: 51154862

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2811110000001526928019 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)