Detské centrum Koník


Adresa: J.Kalinčiaka 1882/38, 96001 Zvolen

IČO: 51206609

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4052000000000018058796 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)