Dadala


Adresa: Kukučínova 430/5, 036 01 Martin

IČO: 51271800

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0875000000004025408916 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)