Čaje


Adresa: Novoť 411, 02955 Novoť

IČO: 51115751

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9009000000005151983051 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)