Custodia, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Custodia, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Custodia, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Partizánska 800/17, 91101 Trenčín

IČO: 45746877

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3211000000002940011825 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!