Custodia, n.o.


Adresa: Partizánska 800/17, 91101 Trenčín

IČO: 45746877

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3211000000002940011825 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)