Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Cesta sv. Františka z Assisi, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Cesta sv. Františka z Assisi, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kolta 345, 94133 Kolta

IČO: 45743673

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5609000000005062291643 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!