Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.


Adresa: Kolta 345, 94133 Kolta

IČO: 45743673

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5609000000005062291643 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)