Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.


Adresa: Ulica Trhová 189/3, 91701 Trnava

IČO: 51258765

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8683300000002701362118 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)