Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.


Adresa: Soblahov 646, 913 38 Soblahov

IČO: 50808389

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1202000000003803362359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)