Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Veľké Stankovce 762, 91311 Trenčinaske Stankovce

IČO: 50808389

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1202000000003803362359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!