Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Trenčín, ngo

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Trenčín, ngo, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Trenčín, ngo min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 646, 91338 Soblahov

IČO: 50808389

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1202000000003803362359 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!