Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Májová 715/26, 05304 Spišské Podhradie

IČO: 51011859

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8202000000003855855753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!