Centrum regionálneho rozvoja n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum regionálneho rozvoja n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum regionálneho rozvoja n. o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Hlavná 2893/45, 08001 Prešov

IČO: 37887491

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4931000000004340063604 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!