Centrum regionálneho rozvoja n. o.


Adresa: Hlavná 2893/45, 080 01 Prešov

IČO: 37887491

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4931000000004340063604 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)