Centrum pre šírenie kultúry a vzdelania CASSI, o.z.


Adresa: P.O. Hviezdoslava 567/18, 96001 Zvolen

IČO: 50709178

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3611110000001427434005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)