Centrum pre šírenie kultúry a vzdelania CASSI, o.z.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum pre šírenie kultúry a vzdelania CASSI, o.z., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum pre šírenie kultúry a vzdelania CASSI, o.z. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: P.O. Hviezdoslava 567/18, 96001 Zvolen

IČO: 50709178

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3611110000001427434005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!