Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kapustná 1585/23, 04017 Košice-Barca

IČO: 50903390

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4109000000005146918108 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!