Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o.


Adresa: Kapustná 1585/23, 04017 Košice-Barca

IČO: 50903390

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4109000000005146918108 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)